Subvencions pel comerç 2017, de la Generalitat de Catalunya

Subvencions pel comerç 2017, de la Generalitat de Catalunya

SUBVENCIONS PEL COMERÇ 2017, DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Base 1. Objecte:

L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament de les subvencions a les empreses  del comerç al detall, dels serveis, l’artesania, i la moda, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis, l’artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors.

 

Base 2. Persones o entitats beneficiàries:

Poden ser beneficiaris/àries d’aquests ajuts:

Les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda), donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques.

 

Base 5. Actuacions i despeses subvencionables:

 1. Programa per la participació en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals a Catalunya.
 2. Programa per a la transformació digital.
 3. Programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments.
 4. Programa per a la promoció i comercialització dels productes artesans

 

Base 6. Sol·licituds i documentació:

6.1. Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresaweb.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).

 

6.2 Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresaweb.gencat.cat).

La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html.

 

6.9 El termini de presentació de sol·licituds es determinarà a la convocatòria corresponent (la majoria, el 18 d’octubre)

 

La tècnica encarregada d’aquestes subvencions és la Marta Sendra Entrena, de la Unitat de projectes de Comerç del Consorci de Comerç, Artesania i Moda – Departament d’Empresa i Coneixement  Tel. 935545319 | Tel. del Comerç 934849909

msendrae@gencat.cat | www.ccam.cat  |facebook.com/ccam.cat

 

 

En l’àmbit del comerç, cal destacar que s’ha previst una subvenció per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments.

Beneficiaris/àries

Empreses de comerç, serveis, artesania i moda.

Accions subvencionables

Àmbit 1: Recuperació de locals buits

 • La compra, arrendament o concessió administrativa de locals.
 • L’ús d’aparadors de locals tancats.
 • La continuïtat de l’empresa comercial.
 • L’ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.

Àmbit 2: Reforma d’establiments

 • La reforma de l’establiment en parades de mercats municipals.
 • La reforma de l’establiment de botigues a peu de carrer que tinguin una antiguitat mínima de 10 anys.

Requisits

Inversió mínima subvencionable de 2.000€. En cas de compra, lloguer o autorització d’ús o concessió administrativa ser el titular del contracte corresponent. Han de disposar del corresponent permís municipal. Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000€. Tan sols poden ser beneficiaris de reformes de l’establiment les parades de mercats municipals o les botigues a peu de carrer amb una antiguitat mínima de 10 anys.

Quantia de la subvenció

Fins els 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000€.

Despeses subvencionables

Àmbit 1: Les despeses generades per la compra, el lloguer o els tràmits de la concessió administrativa i les despeses derivades de l’obertura de l’establiment (obres, projectes d’interiorisme, instal·lacions, mobiliari, actuacions d’embelliment d’aparadors, etc.).

Àmbit 2: Les despeses derivades de les reformes a l’establiment (parada de mercat o botiga a peu de carrer amb antiguitat mínima de 10 anys).

Termini de sol·licitud

El termini de sol·licitud fins a 31 de desembre o exhauriment del pressupost.

Més informació:

A Manresa, per ajudar-vos en assessorament i tràmit podeu adreçar-vos a:

 • CEDEM – C/ Castelladral 5-7 Palau Firal de Manresa, 938787625 o per correu electrònic a cedem@ajmanresa.cat

 

 • Serveis Territorials a la Catalunya Central – Departament d’Empresa i Coneixement – C. Alfons XII de Manresa, 93 693 02 72, o per correu electrònic a nuria.roda@gencat.cat 

Ús de cookies

Aquest lloc web utiliza cookies tècniques, de personalització i d'anàlisi, pròpies i de tercers, per tal de facilitar la navegació i analitzar-ne les estadístiques d'ús. Si es continua navegant, es considera que se n'accepta la Política de cookies política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies